من این ده روز دنبال بهشتم

به دنبال ردی از سرنوشتم

من این ده روز را دنبال یارم

اگر آرام اما بی قرارم
من این ده روز را احساس دارم

هزارن کار با عباس دارم

من این ده روز را عیار هستم

طنابم ، پایه هستم ، دار هستم
من این ده روز با ده هم قرینم

من این ده روز با غم همنشینم

من این ده روز را با یار هستم

من این ده روز پرچم دار هستم
من این ده روز را خلوت نشینم

من این ده روز را باید ببینم

بر این ده روز من امید دارم

حساب هرچه را گویید دارم
من این ده روز را دنبال فکرم

به دنبال تداعی های بکرم

من این ده روز را گم کرده بودم

خودم را باطل خم کرده بودم
اگرچه گاه نوشم گاه نیشم

در این ده روز من دنبال خویشم

اگر ثابت شود من مرد مردم

در این ده روز باید بازگردم
بیا ده روز را ضرب المثل باش

خدایی صاف شو ، مرد عمل باش

بیا ده روز با خم باش سید

بیا ده روز را گم باش سید
بیا ده روز با خود فکر نو کن

بیا ده روز نفس خویش هو کن

بیا ده روز عاشق باش و صادق

بیا یک رنگ شو مثل شقایق
بیا ده روز از زشتی حذر کن

بیا از خود پرستی ها گذر کن

بیا ده روز مانند صدف باش

به دنبال شه خود در نجف باش
بیا ده روز و ده شب غیرتی باش

بیا ده روز با حق هیئتی باش

خدا اشک روان داده به جویت

به پیش خلق داده آبرویت
تو را کرده غلام دلبر خویش

غلام بارگاه حیدر خویش

به عشق مادرت دنیا چکیده

تو را از سلب زهرا آفریده
عطا کرده خدای مهربانی

زبانت شعر منصب روضه خوانی

خزان طی شد دگر فصل حصول است

دگر هنگام باران و نزول است
نترس از شب بدان مهتاب با توست

همیشه حضرت ارباب با توست

تمام روزها پر شور و شین است

تمام روزها روز " حسین " است
چه کم داری چرا اینقدر نامرد

نه این ده روز را یک عمر برگرد


 

نوشته شده توسط ساقی در چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 1:38 موضوع | لینک ثابت